Privacyverklaring

Hieronder vind je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van het Meningvoldoen.nl. Bij opgave van jouw gegevens verklaar je je hiermee akkoord.

Algemene voorwaarden

Meningvoldoen.nl is een initiatief van het Apostolisch Genootschap. Het genootschap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw gegevens zijn en blijven van jou: je kunt ons altijd vragen om al je gegevens te vernietigen.

Wat mag je van ons verwachten?

Het Apostolisch Genootschap koppelt de bescherming van persoonsgegevens aan de volgende beloftes:

  • We gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat we je persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.
  • We hebben verwerkingsovereenkomsten met onze partners. En we controleren of zij eenzelfde bescherming van persoonsgegevens bieden.
  • Wanneer je je rechten wilt uitoefenen zullen we je daarbij volledig van dienst zijn.

Hoe doen we dat?

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van deze website. Wij hebben je persoonsgegevens nodig:

  • voor het kunnen plaatsen van een reactie op een artikel
  • voor correspondentie, zoals (nieuws)brieven en e-mails waarmee we je inspireren met en informeren over onze opinie-artikelen

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren

Je kunt ons te allen tijde vragen je persoonsgegevens (bijvoorbeeld een reactie op een artikel) in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor onze eigen dienstverlening. Voor de website Meningvoldoen.nl is het niet nodig om je gegevens aan derden te verstrekken, dus dit doen wij dan ook niet.

Heb je vragen?

Neem contact op met onze privacy officer via privacyofficer@apgen.nl.

Naast de privacy officer hebben we een functionaris gegevensverwerking (FG). Dit is de onafhankelijk wettelijk toezichthouder voor de naleving van privacywetgeving en voorschriften.